Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.

Daha fazla bilgi için bir hekim veya eczacıya başvurunuz.

Son Güncelleme Tarihi: 26.04.2013

 
 
 
Çevre Dostu Bristol-Myers Squibb

Çevre söz konusu olduğunda, Bristol-Myers Squibb uluslararası şirketler arasında liderkonumdadır.

Şirketin yeni nesil BioPharma Liderine dönüşüm kararı, yeşile ve sürdürülebilir iş uygulamalarına güçlü bağlılığını da içerir. Her yıl Kurumsal Sorumluluk Görevlisi CRO Dergisi (The Corporate Responsibility Officer CRO Magazine) tarafından oluşturulan “En İyi Kurumsal Vatandaş” adlı değerlendirmede 2009 yılında Bristol-Myers Squibb’in birinci sırada yer almasının nedeni bu bağlılıktır.

CRO yedi kategorideki (çevre, iklim değişikliği, insan hakları, hayırseverlik, çalışan ilişkileri, finans ve yönetim) lider kuruluşları belirlemek için ABD’deki en büyük ölçekli halka açık şirketleri incelemektedir. Dergi Bristol-Myers Squibb şirketini “2010 yılında sera gazları emisyonunda % 10 azalma hedefini aşarak karbon ayak izlerinin geliştirilmesi dahil dünya üzerindeki çevresel etkisini değiştirmek için hızlı adımlarla ilerlediği ve ABD Yeşil Bina Konseyi – belgelendirilmiş biyolojik maddeler tesisini oluşturduğu” için seçmiştir.

Bristol-Myers Squibb’in Çevre, Sağlık ve Güvenlik’ten sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Voigt “Çevre sürdürülebilirliğini şirketimizin günlük süreçlerine ve birçok fonksiyonel alanda verilen her iş kararına dahil etme yönünde ilerletiyoruz" diye açıklamıştır.

Yaklaşık 10 yıl önce, Bristol-Myers Squibb tüm şirketi kapsayan bir çevre etki analizi gerçekleştirdi. Voigt “Enerji ve su tüketimini, atık suyu, zararlı olmayan atıkları, şirket dışı tehlikeli atık atılımını ve sera gazları, asit gazları ve diğer kimyasalların havaya emisyonunu azaltma için tüm dünyadaki belirli bir hedefe yönelik girişimleri takip ettik” diye sözlerine eklemiştir.

Bristol-Myers Squibb’deki Go Green yeniliklerinden bazı örnekler aşağıda açıklanmaktadır:

Yeşil Kimyanın Desteklenmesi
Gerekli kimyasalların kullanımını asgari düzeye indirme taahhüdümüzü koruyoruz. Yeşil Kimya (Green Chemistry) programımız çözücü içermeyen bir süreci içerdiğinden bilim adamlarımız sıkı yönetmeliklere tabi çözücü atıklarını işlemek ve atmak zorunda kalmamaktadır. Daha az zararlı maddeleri kullanmaya ve böylece çalışan güvenliği, üretim maliyetleri ve çevreyi daha olumlu etkilemeye yönelik fırsatları tanımlamak için geliştirme aşamasındaki ürünlerde Yeşil Kimya incelemeleri yapılmaktadır.

Daha Yeşil Filo Yakıt Kullanımında Tasarruf Sağlar
Filo operasyonlarımız hibrit ve motorunu daha uzun kilometrelerde koruyan araçların kullanılması gibi çeşitli yollarla fosil yakıt tüketimini azaltmak için çalışmaktadır. ABD’de, ulaştırma hedefimiz filomuzda 2004 yılından 2010 yılına kadar yüzde 10 yakıt tasarruf artışı sağlamaktır. Almanya’da, fosil yakıt kullanımını azaltmak için yakıtlı araçlarda benzine alternatif yakıtları kullanıyoruz, enerji tasarrufu sağlayan lastikler takıyoruz ve çevre dostu sürüş eğitimi veriyoruz. Plainsboro, New Jersey’de sürücüler için ana park noktaları sunarak sürücülerin hibrit araçlar kullanmalarını teşvik ediyoruz.

Alternatif Enerjinin Denenmesi
Güneş enerjisi panelleri Bristol-Myers Squibb’in Anagni İtalya’daki üretim tesisinde her yıl yaklaşık 37,500 kilowat saat elektrik enerjisi üretmektedir. Bu değer sera gazlarında her yıl 15,000 kilogram azalmaya karşılık gelmektedir. Mart 2007’de, tesis ofislerine elektrik enerjisi sağlamak için güneş enerjisi fotovoltaj sistemini kurdu. Tesisin atık su işleme tesisine enerji sağlamak için Aralık 2008’de en büyük ikinci panel kümesi takıldı. İki sistemin toplam enerji üretiminin 2008 yılında kullanılan enerjinin önemli bir yüzdesini oluşturması beklenmemekle birlikte, bu sadece alternatif enerji sürdürülebilirliği projelerimizin başlangıcıdır.

Yeşil Tesisler
Bristol-Myers Squibb’in mühendislik grubu Devens, Massachusetts’deki yeni biofarmasötik üretim tesisinin yapımında Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED)- Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi kapsamındaki yeşil bina standartlarını benimsedi. Bu konudaki deneyimin artırılmasıyla günümüzde yeşil bina konseptleri şirketin mühendislik tasarım kılavuzlarına girmektedir ve uygun olduğunda LEED kriterleri tüm projelerde dikkate alınmakta ve uygulanmaktadır. Daha fazla bilgi için global sitemizde bulunan Tüm Dünyadaki Tesislerimiz (Worldwide Facilities) sayfamızı ziyaret ediniz.

Yaşam alanlarının korunması ve nesli tükenmekte olan türlere yardım edilmesi
Tüm dünyada sürdürdüğümüz çok çeşitli operasyonlarımızla korunan alanlar yaratıyoruz. Üretim, Araştırma ve Geliştirme , dağıtım ve idari ofislerimizin bulunduğu kampüslerimiz ormanları, meraları, bataklıkları, sulak arazileri ve sığ kayalık alanları içeren yaşam alanlarını koruyabilmektedir. Ağaçlar dikiyoruz, kuş evleri kuruyoruz ve daha fazla çaba gösteriyoruz. Tüm dünyadaki tesislerimizin çoğunluğu yerel nesli tükenmekte olan veya tükenme tehlikesi altındaki türleri, çalışanlarımızın da büyük oranda katılımıyla, barındırmakta ve bakımını desteklemektedir.

Toplum ile Ortaklık
Bristol-Myers Squibb yaşadığımız ve çalıştığımız bölgedeki toplumların çevreye yönelik faaliyetlerini destekler. Bu taahhüdümüzün bir örneği olarak, New Jersey’deki Lawrence ve Hopewell şehirleri boyunca uzanan 20 mil uzunluğundaki çok amaçlı rekreasyon güzergahı ve taşımacılık koridoru olan Lawrence-Hopewell yolunun sponsorluğunu gösterebiliriz. Bu yol otomobillere bağımlılığı azaltacak alternatif ulaşım yollarının yanı sıra eğlence, dinlenme, sağlık ve zindelik ve doğa eğitimini destekleyecek fırsatlar sunarak aktif, yaşanabilir ve sürdürülebilir toplumun desteklenmesine yardımcı olacaktır.

Yeşil Toplantılar
Toplantıların sayısını zorunlu olanlarla sınırlandırarak ve mümkün olduğunca toplantıları video veya telekonferans yoluyla gerçekleştirmeye odaklanarak hava ve kara yolu seyahatlerini azaltıyoruz.

Çevresel Etkinin En Aza İndirilmesi
Aşağıda uyguladığımız veya şu an deneme aşamasında olan bazı projelerin örneklerini bulabilirsiniz:

  • Şirketin Bilgi Teknolojisi ekibi ABD’deki çalışanların bilgisayarlarındaki ekran koruyucuların kaldırılmasının yılda 1.9 milyon kilowat enerji ve 266,000 ABD doları para tasarrufu sağladığını tespit etti.
  • Ofis ışık anahtarları kişi sayısını belirleyen sensörlere sahiptir ve böylece ofiste kimse bulunmadığında ışıklar otomatik olarak kapatılmaktadır.
  • Şirketin tesis işlerinden sorumlu grup her biri yılda 30,000 galon su tasarrufu sağlayacak sifonsuz pisuarları denemektedir.
  • Kağıt, karton, cam ve plastik şişeler, yazıcı kartuşları, çözücüler, piller, elektronik ekipman ve bilgisayarların geri dönüştürülmesi standart uygulamadır.
  • Ambalajlama grubumuz sevkiyat esnasında soğuk ortamın korunmasını gerektiren ürünlerimiz için daha verimli seçenekler geliştirmektedir ve 2008 yılında malzeme atığını büyük ölçüde azaltan yeni yükleyicileri tanıttılar.
  • Çalışanlarımız steril çalışma alanlarına girmeden önce beyaz Tyvec polietilen tulumlar giymek zorundadır. Bu tulumları 2000 yılından itibaren geri dönüşüm işlemine tabi tutuyoruz ve Syracuse, New York üretim tesisimizde 40,000 ABD dolarının üzerinde gerçek kazanç sağladık ve bu tasarrufu şiddete maruz kalmış kadınlara yardım eden bir kuruluş olan Vera House'a bağışladık.